Jakie korzyści płyną z recyklingu?

Recykling to nie tylko właściwa segregacja odpadów, ale przede wszystkim styl życia. Dbanie o środowisko właśnie poprzez recykling to wyznacznik nowoczesnego myślenia. Nie wystarczy jednak wrzucanie opakowań do właściwych pojemników, bowiem segregacja odpadów powinna być wprowadzania już na etapie zakupów. Tylko w ten sposób wyciągniemy z recyklingu najwięcej korzyści i to nie tylko związanych  ochroną środowiska, ale również z naszymi finansami.

Recykling, a więc właściwe gospodarowanie odpadami w celu ich ponownego wykorzystania, to nie tylko moda, ale coraz częściej styl życia. Nie chodzi jednak o podejście jednostkowe, ale zaangażowanie we właściwą segregację odpadów jak największej grupy osób. Recykling powinien być zatem zjawiskiem społecznym, bo prowadzi do ochrony dobra wspólnego, jakim jest planeta Ziemia. W Polsce recykling rozwija się bardzo dynamicznie, ale wciąż idea ta dotarła do zbyt małej liczby gospodarstw domowych.

Recyklingowa rewolucja

Rewolucja w zarządzaniu odpadami w Polsce nastąpiła w 2013 r., kiedy w życie weszła tzw. ustawa śmieciowa. Nałożyła ona na gminy obowiązek wywozu odpadów i ich zagospodarowania, a to oznaczało uruchomienie systemu segregacji śmieci już na poziomie gospodarstwa. Motywacją dla mieszkańców gmin miały być wyższe ceny za wywóz śmieci zmieszanych. Jak wyliczył GUS w 2015 r. ponad połowa (55 proc.) odpadów komunalnych w Polsce trafia do odzysku, natomiast do samego recyklingu przeznaczanych jest ok. 26 proc. odpadów.

To jednak wciąż za mało. Unia Europejska zobowiązała państwa członkowskie, by do 2030 r. do odzysku trafiało aż 65 proc. odpadów komunalnych produkowanych w danym kraju. Natomiast recykling powinien utrzymywać się na poziomie 50 proc. już w 2020 r. Polska ma więc bardzo mało czasu na doprowadzenie systemu ponownego wykorzystania odpadów do takiego poziomu. Dla przykładu w Niemczech recykling wynosi 64 proc., w Austrii 56 proc., a w Belgii 55 proc. Jeśli kwestia odpowiedniej segregacji śmieci nie osiągnie unijnych wymogów, Polsce grożą wielomilionowe kary.

Wywóz odpadów myślą o środowisku naturalnym

Dlaczego recykling jest tak ważny? Powodów, dla których warto segregować śmieci jest wiele, ale najważniejsze są korzyści związane z ochroną środowiska, a także finansami. Przede wszystkim ponowne wykorzystanie odpadów takich jak szkło, aluminium i plastik – i to wielokrotnie – oznacza mniejsze wykorzystanie surowców naturalnych, jakimi są np. drzewa. Po co przetwarzać drewno, skoro na rynku są materiały nadające się do ponownego wykorzystania.

Odpady mogą posłużyć również jako źródło energii cieplnej. Trafiające do spalarni odpady komunalne czy rolnicze nie tylko są utylizowane, ale i przetwarzane na ciepło – wykorzystywane ponownie w gospodarstwach domowych. Recykling to również mniej wysypisk śmieci, a te mają wpływ nie tylko na degradację środowiska, ale i na nasze odczucia estetyczne. Im lepiej segregowane śmieci na poziomie gospodarstwa domowego, tym więcej ich trafia do odzysku lub przetworzenia, a nie na składowisko. Oznaką dbania o środowisko będzie też wywóz gruzu i innych odpadów budowlanych za pośrednictwem fachowych firm zajmujących się m.in. odbiorem gruzu, a nie samodzielne ich utylizowanie.

Na recyklingu można zarabiać

Praca u podstaw przekłada się również na korzyści finansowe. Przede wszystkim umieszczanie odpadów w odpowiednich pojemnikach, powoduje, że mniej czasu zajmuje ich ponowne segregowanie w zakładach recyklingu, a to mniejszy koszt utrzymania zakładu. Korzyści płynące z recyklingu odczujemy również w portfelach – wywóz śmieci posegregowanych jest po prostu tańszy niż tych zmieszanych. Korzyści finansowe możemy mierzyć również na skalę kraju. Po pierwsze przetwarzanie jest tańsze niż pozyskiwanie surowców pierwotnych. Warto pamiętać, że wywóz gruzu również może okazać się dla nas opłacalnym interesem, bo jest to surowiec bardzo pożądany w branży budowlanej.

Na rynku krążą wciąż te same, ponownie wykorzystywane, opakowania, nie ma więc potrzeby wprowadzania nowych produktów. Po drugie koszty związane z utrzymywaniem składowisk są mniejsze. Im więcej śmieci trafia do recyklingu, tym mniej leży ich na wysypiskach, a to oznacza, że ich powierzchnia się zmniejsza, a przynajmniej nie powiększa. Po trzecie przetwarzanie odpadów na energię cieplną ogranicza potrzebę pozyskiwania jej z innych źródeł, co też wiązałoby się z dodatkowymi kosztami.

Najważniejsze w recyklingu jest jednak zyskanie poczucia, że poprzez codzienne czynności możemy uratować środowisko naturalne przed degradacją, a przy okazji skorzystać na tym w innych sferach życia społecznego.

[Głosów:3    Średnia:2.3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here