studia pielęgniarskie

Studia pielęgniarskie, podobnie jak wiele innych kierunków studiów, są dwustopniowe. Po trzech latach nauki możemy uzyskać stopień licencjata, natomiast po dwóch kolejnych latach – magistra. Tego rodzaju studia są dosyć trudne i wymagające, przygotowują bowiem studenta do zawodu zaufania społecznego. Na studiach pielęgniarskich zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z planowaniem i organizowaniem opieki lekarskiej. Będziesz potrafił również zapewnić profesjonalną i całościową opiekę nad osobą chorą. Dzięki studiom pielęgniarskim będziesz również przygotowany do przeprowadzenia zabiegów diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Specyfika pracy w zawodzie pielęgniarza będzie wymagała jednak uzupełniania wiedzy na bieżąco w zakresie nauk medycznych i teorii pielęgniarstwa. Można powiedzieć, że studia to dopiero wstęp do zasadniczej nauki zawodu.

Jak dostać się na studia pielęgniarskie?

studia pielęgniarskieDostanie się na pielęgniarstwo nie jest wbrew pozorom sprawą prostą. Jako że jest to kierunek o charakterze medycznym, proces rekrutacyjny jest dosyć wymagający. Komisja rekrutacyjna weźmie pod uwagę przede wszystkim ocenę z biologii. Najlepiej jak kandydat zdawał maturę z tego przedmiotu w wersji rozszerzonej. Ważne są również wyniki z chemii i fizyki. Poza tym musimy również odpowiedzieć sobie na pytanie: czy w ogóle posiadamy odpowiednie predyspozycje do studiów na tym kierunku, a następnie wykonywania zawodu pielęgniarza, czy też pielęgniarki? Przede wszystkim kandydat na tego rodzaju kierunek studiów powinien być osobą chętną do niesienia pomocy potrzebujących, wykazującą się wysokim poziomem empatii, cierpliwą i mającą wysokie zdolności interpersonalne

Przebieg studiów pielęgniarskich

Czego właściwie nauczysz się na tego rodzaju studiach? Jak będzie wyglądał ich przebieg? Przede wszystkim na tok studiów pielęgniarskich będą się składały zajęcia merytoryczne oraz praktyczne. W tym pierwszym wypadku studenci muszą zaliczyć wiele ćwiczeń i wykładów z przedmiotów medycznych. Seminaria, zajęcia laboratoryjne i wykłady stoją na bardzo wysokim poziomie. Zaliczenie ich nie jest sprawą prostą. Wymaga poświęcenia sporej ilości czasu na naukę. Ważne będą również zajęcia praktyczne. W wypadki poznasz swój przyszły zawód od kuchni. Być może dopiero na tym etapie będziesz w stanie powiedzieć, czy to są studia faktycznie dla ciebie.

Musisz również wiedzieć, że studia pielęgniarskie to studia dwustopniowe. Na pierwszym etapie – 3 letnim – możesz uzyskać stopień licencjata pielęgniarstwa. Drugi – 2 letni – etap nauki pozwoli ci na uzyskanie tytułu magistra pielęgniarstwa. Czego możesz nauczyć się na tego rodzaju studiach? Jakie kwalifikacje możesz uzyskać? Przede wszystkim nauczyć się organizować i realizować opiekę pielęgniarską. Uzyskasz również kompetencje do wykonywania świadczeń z zakresu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Warto również pamiętać, że oprócz przedmiotów ściśle związanych z pielęgniarstwem, będziesz musiał zaliczyć jeszcze przedmioty o charakterze ogólnym, choćby język obcy, etykę, czy też filozofię. Z przedmiotów ściśle związanych z pielęgniarstwem należy wymienić choćby anatomię człowieka, fizjologię, biochemię, farmakologię, czy też genetykę.

Praktyki

Oczywiście każdy student pielęgniarstwa w toku studiów musi odbyć również praktyki zawodowe. Najodpowiedniejszym miejscem do ich odbycia są zakłady opieki zdrowotnej. Dzięki temu adepci pielęgniarstwa mogą poznać ten zawód od strony praktycznej. Na praktykach mogą nauczyć się utrzymywania kontaktu z chorym człowiekiem, rozpoznawania różnych dolegliwości, współpracy z zespołem lekarzy, czy też dokumentowania świadczeń lekarskich. W przypadku tego rodzaju studiów praktyki są najistotniejszą ich częścią. Opieranie się na samej teorii, w tym zawodzie absolutnie nie wystarczy.

Zawód – pielęgniarz

studia pielęgniarskieJakie perspektywy rozwoju zawodowego czekają na absolwentów pielęgniarstwa? Przed wszystkim trzeba zaznaczyć, że wbrew obiegowe opinii, pielęgniarz, czy też pielęgniarka niekończenie muszą pracować tylko i wyłącznie w szpitalu. Możliwości zatrudnienia po studiach pielęgniarskich jest znacznie więcej. Na pielęgniarki i pielęgniarzy czekają również z zakładach opieki zdrowotnej, placówkach wychowawczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach, czy też w ratownictwie medycznym. Pracy można również szukać w sanatoriach, czy też w zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Jak widać możliwości wyboru pracy w zawodzie pielęgniarza jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście poziom zarobków w Polsce może być bardzo niesatysfakcjonujący. Dlatego warto rozważyć możliwość szukania pracy za granicą. Dlatego należy przyłożyć się do nauki języka obcego. Warto dodać, że na Zachodzie popyt na pielęgniarki i pielęgniarzy jest bardzo duży, a zarobki znacznie przekraczają to na co co można liczyć w kraju. Dla osób energicznych i ambitnych, którzy chcieliby spożytkować 5 lat studiów na pielęgniarstwie, jest to opcja wręcz idealna.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here