Studia prze internet nie są w Polsce jeszcze tak powszechne i popularne jak w krajach Zachodu. Niemniej jednak coraz więcej uczelni oferuje e-learning jako podstawą formę toku studiów. Studiowanie online pozwala na zaoszczędzenie mnóstwa czasu i zdobycie pełnoprawnego dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Studia przez internet

studia przez internetInternet ułatwił nasze funkcjonowanie w wielu aspektach życia. Również studiowanie dzięki internetowi stało się łatwiejsze. I nie chodzi tylko i wyłącznie o szybkość i łatwość dotarcia do różnego rodzaju informacji. Również sam proces studiowania może bowiem odbywać się drogą internetową. E-learning jest oferowany przez coraz więcej uczelni. Wiadomo, ze nie wszystkie kierunki studiów można studiować w ten właśnie sposób. Te, które wymagają dużo praktyki, raczej nie powinny być oferowane w formie online. Jednak oferta tego rodzaju studiów i tak jest bardzo bogata. To idealna forma studiowania dla osób, dla których dojazdy na uczelnie byłyby znacznym kłopotem. Dzięki studiom przez internet mogą w profesjonalny sposób zdobywać wiedzę i poszerzać swoje horyzonty. Co ciekawe – taką formę nauczania oferują również największe uniwersytety państwowe, a nie tylko szkoły prywatne. Jednak najciekawszą naszym zdaniem inicjatywą w tym zakresie jest bez wątpienia Polski Uniwersytet Wirtualny.

Polski Uniwersytet Wirtualny

PUW powstał już kilkanaście lat temu, od tego czasu jest jedną z najlepszych uczelni e-learningowych w tej części Europy. Uczelnia oferuje bardzo podobny przebieg studiów, jaki występuje na klasycznych uniwersytetach. Mamy tutaj więc studia pierwszego (licencjackie), jak i drugiego stopnia (magisterskie). Oferta jest również rozszerzona o różnego rodzaju studia podyplomowe. Uczelnia wykształca również standardy metodyki i organizacja nauczania przez internet.

Organizacja nauki przez internet

Nauczanie poprzez internet nie oznacza, że cały proces nauki będzie przebiegał tylko i wyłącznie online. Co ważne – na studiach tego typu odbywają się również zjazdy, tak jak ma to miejsce w przypadku klasycznych studiów w systemie zaocznym. Większość procesu nauczania odbywa się oczywiście na specjalnej platformie internetowej, dedykowanej e-learningowi. Naturalnie oprócz zjazdów, studenci muszą pojawić się w siedzibie uczelnie na egzaminach kończących semestr lub rok. Tutaj więc procedura nie odbiega o tego co znamy z klasycznych studiów. Czym jednak zasadniczo różnią się studia online od tych tradycyjnych? Przede wszystkim tym, że poszczególne przedmioty realizujemy i zaliczamy w dowolnie wybranym przez nas czasie. Dodatkowo warto wspomnieć o formie kontaktu studenta z uczelnią i prowadzącymi zajęcie. Tutaj komunikacja opiera się na poczcie elektronicznej, czatach i webinarach. Nie trzeba dodawać, że taka forma studiów daje duże możliwości osobom niepełnosprawnym, które w normalnych warunkach miałyby znacznie utrudniony dostęp do szkolnictwa wyższego.

Oczywiście w kwestii ukończenia studiów i uzyskania dyplomu skala trudności jest identyczna jak przypadku studiów stacjonarnych. Studenci online muszą zaliczyć te same przedmioty, uzyskać tyle samo punktów ECTS. Różnicą jest bez wątpienia to, że w trybie online student może zrealizować cały program znacznie szybciej.

Jakie kierunki można studiować online?

studia przez internetW zasadzie poprzez internet można studiować wszelkie kierunki humanistyczne i ekonomiczne. Najpopularniejsze kierunki wybierane przez studentów online to te związane z zarządzaniem, marketingiem, administracją, czy też informatyką. Na tego rodzaju studiów nie będziesz mógł się jednak kształcić w kierunku medycyny, czy też w różnych kierunkach technicznych. Choć trzeba przyznać, że na tych kierunkach w tradycyjnych uczelniach są wprowadzane elementy e-learningu, ale tylko do wybranych przedmiotów, czy też projektów. Wniosek jest taki, że choć studia przez internet posiadają dość bogatą i rozbudowaną ofertę, to jednak nie są w stanie zaproponować wszelkich możliwych kierunków nauczania.

Zalety i wady studiowania przez internet

Podstawową zaletą tego rodzaju kształcenia się jest przede wszystkim ogromna oszczędność czasu. Nie musimy codziennie pojawiać się na uczelni, dzięki czemu możemy łączyć naukę z pracą zawodową i życiem osobistym. W tym wypadku jest to nawet znacznie prostsze niż gdybyśmy studiowali zaocznie. Program studiów online można znacznie przyspieszyć. W zasadzie student sam decyduje kiedy zaliczyć dany przedmiot. Dzięki temu można skrócić cały tok studiów. Wykłady, które zostaną ci udostępnione w formie filmików możesz sobie odtworzyć wielokrotnie, co znacznie ułatwić ci sporządzanie notatek. Studia tego typu wykształcają u studentów wysoki poziom samodyscypliny. Jedyna wadą na jaką możemy zwrócić uwagę, są koszty takich studiów. Normą jest opłata w wysokości kilkuset złotych miesięcznie.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here