Analiza sytuacji wewnątrz firmy

Dla osób postronnych analiza fundamentalna może kojarzyć się głównie ze wskaźnikami. Owszem – są one obecne w ocenie kondycji przedsiębiorstwa, jednocześnie są tylko częścią dużo szerszego spojrzenia, które ma powiedzieć inwestorom, co naprawdę dzieje się w spółce. W tym ostatnim aspekcie dużą rolę można przypisać zarówno działaniom zarządu firmy, jak i stanu jej finansów. Często mają dużo większe znaczenie, niż wydaje się to na pierwszy rzut oka.

Firmę można opisać na różne sposoby, jednocześnie liczby nie są wszystkim, co ma znaczenie. Wiele zależy od metod zarządzania przedsiębiorstwem i różnych czynników, które decydują o jego charakterze. Mają one charakter niefinansowy:

  • strategia rynkowa firmy,
  • know how i wykorzystywane technologie,
  • konkurencja i udział firmy na rynku,
  • zawarte kontrakty i możliwości pozyskiwania kapitału,

Jak widać są to bardzo różne kwestie, od których zależy przyszłość firmy. Tych kategorii mogłoby być znacznie więcej, jednak kluczowe jest wybranie tylko tych najważniejszych, które mają wpływ na tę konkretną spółkę.

Sprawdzanie kondycji finansowej spółki

Zadaniem analizy finansowej jest zbadanie historycznych wyników przedsiębiorstwa w sferze finansów. Badaniem sprawozdań finansowych zajmują się wykwalifikowani analitycy, którzy sprawdzają wszelkie dostępne informacje o charakterze ekonomicznym w następujących źródłach:

  1. w bilansie,
  2. rachunku zysków i strat,
  3. w rachunku przepływów pieniężnych,
  4. w rachunku zmian w kapitale własnym.

W przypadku pojedynczego inwestora dostęp do tych danych jest ograniczony, może nie mieć możliwości badania danych finansowych wiele lat wstecz.

Gdzie może przydać się analiza kondycji spółki giełdowej?

Analiza fundamentalna jest domeną konserwatywnych inwestorów, którzy wyszukują najbardziej niedowartościowanych aktywów. Niezależnie od przyjętej strategii powinni mieć doskonały dostęp do rynku. Jeśli chcesz kupić akcje online, to sprawdź możliwości brokera, który cieszy się dużym zaufaniem na rynku.

Czy przepływy finansowe mają duże znaczenie?

Niedocenianym elementem w badaniu kondycji przedsiębiorstwa jest analiza przepływów finansowych. Pokazuje, w jaki sposób firma rozwija się i jak dysponuje kapitałem. W dobrze zarządzanym przedsiębiorstwie przepływy z tytułu działalności operacyjnej powinny być co do zasady dodatnie i na ogół rosnące. W końcu to dzięki tej działalności firma generuje gotówkę na własne potrzeby. Przepływy finansowe mogą być dodatnie i wskazywać na korzystanie z zewnętrznego finansowania – nie musi to być niczym nagannym, jeśli spółka nie zadłuża się ponad miarę.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here