Jak działa karta EKUZ za granicą?

Karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) to dokument, który umożliwia korzystanie z opieki medycznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w niektórych innych krajach europejskich. Jej celem jest zapewnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej dla osób podróżujących poza granice swojego kraju zamieszkania. W tym artykule omówimy, jak działa karta EKUZ za granicą i jakie są jej główne zasady.

Co to jest karta EKUZ?

Karta EKUZ to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz w Szwajcarii. Karta ta jest wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i jest bezpłatna dla wszystkich ubezpieczonych w polskim systemie ubezpieczeń społecznych.

Jak uzyskać kartę EKUZ?

Aby uzyskać kartę EKUZ, należy złożyć wniosek do swojego oddziału NFZ. Wniosek można złożyć osobiście, wysyłając go pocztą lub elektronicznie za pośrednictwem platformy eWUŚ. Wniosek powinien zawierać podstawowe dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania.

Po złożeniu wniosku, karta EKUZ zostanie wydana w ciągu 14 dni od daty złożenia. Karta jest ważna przez okres 3 lat i można ją przedłużyć przed upływem tego terminu.

Jak działa karta EKUZ za granicą?

Karta EKUZ uprawnia do korzystania z opieki medycznej w państwach, w których obowiązuje system opieki zdrowotnej finansowany ze środków publicznych. Oznacza to, że posiadając kartę EKUZ, można skorzystać z opieki medycznej na takich samych warunkach, jak obywatele danego kraju.

W praktyce oznacza to, że posiadacz karty EKUZ ma prawo do bezpłatnej lub tańszej opieki zdrowotnej, takiej jak wizyty u lekarza, hospitalizacja, leki czy zabiegi medyczne. Koszty te są pokrywane przez państwo, na podstawie umowy między Polską a danym krajem.

Jak korzystać z karty EKUZ za granicą?

Aby skorzystać z karty EKUZ za granicą, należy zgłosić się do najbliższej placówki medycznej, takiej jak szpital, przychodnia lub gabinet lekarski. W przypadku nagłego zachorowania lub wypadku, należy skontaktować się z lokalnym numerem alarmowym, takim jak 112, aby uzyskać pomoc medyczną.

Pracownicy placówki medycznej będą wymagać okazania karty EKUZ oraz dokumentu tożsamości. Po potwierdzeniu ważności karty, pacjent będzie mógł skorzystać z opieki medycznej na takich samych warunkach, jak obywatele danego kraju.

Co obejmuje karta EKUZ?

Karta EKUZ obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, która jest niezbędna w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku za granicą. Obejmuje ona wizyty u lekarza, hospitalizację, leki, zabiegi medyczne oraz niektóre świadczenia specjalistyczne.

Ważne jest jednak pamiętać, że karta EKUZ nie obejmuje kosztów transportu sanitarnego do kraju zamieszkania ani kosztów leczenia planowego, takiego jak operacje planowane czy leczenie stomatologiczne. W przypadku takich sytuacji, konieczne może być wykupienie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak przedłużyć kartę EKUZ?

Karta EKUZ jest ważna przez okres 3 lat. Przed upływem tego terminu, należy złożyć wniosek o przedłużenie karty. Wniosek taki można złożyć osobiście, wysyłając go pocztą lub elektronicznie za pośrednictwem platformy eWUŚ.

Przedłużenie karty EKUZ jest bezpłatne i wymaga jedynie złożenia aktualnego wniosku oraz potwierdzenia danych osobowych. Po złożeniu wniosku, nowa karta zostanie wydana w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Podsumowanie

Karta EKUZ to dokument, który umożliwia korzystanie z opieki medycznej za granicą. Dzięki niej można skorzystać z podstawowej opieki zdrowotnej na takich samych warunkach, jak obywatele danego kraju. Aby uzyskać kartę EKUZ, należy złożyć wniosek do swojego oddziału NFZ. Karta jest ważna przez okres 3 lat i można ją przedłuży

Wezwanie do działania: Sprawdź, jak działa karta EKUZ za granicą i zabezpiecz swoje zdrowie podczas podróży! Uzyskaj więcej informacji na stronie:

https://e-rumia.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here